Category: ไม่มีหมวดหมู่

Windows 10 Startup

วิธีการทำให้โปรแกรมทำงานเมื่อ windows 10 เปิด
วิธีการโดยนำ File หรือ icon ที่รันโปรแกรมไปเก็บไว้ยัง folder ตามลิงค์ด้านล่างนี้

C:\Users\Username\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

แก้ปัญหา Theme Drupal error

กรณีติดตั้ง Theme แล้ว เข้าหน้า admin ไม่ได้ ให้ทำการแก้ไขในฐานข้อมูลดังนี้
1. เข้าไปที่ฐานข้อมูลและแก้ไขตรงตาราง variable ตามรูป จากนั้นเปลี่ยนชื่อใน theme_default ใหม่ให้ตรงกับ theme ที่ใช้ได้โดยดูจาก โฟเเดอร์ใน theme ที่อยู่ของ host ท่าน

Dropbox วิธีการเก็บไฟล์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

หากต้องการเก็บข้อมูลแบบการเคลือนย้ายคล้ายแบบ handy Drive คุณไม่ควรผลาดการใช้ Dพopbox ง่ายและฟรี(ขนากด 2 G)รองรับระบบปฏิบัติหลายชนิด Windows, linux, Mac และ iphone โดยดำเนินการดังนี้

  1. เข้าเว็บไซด์ www.dropbox.com
  2. ดาวโหลดโปรแกรมมาติดตั้งที่เครื่องและสร้างAccount โดยการใช้ email
  3. กำหนดโฟลเดอร์ที่ต้องการ Syn
  4. คัดลอกไฟล์ไปไว้ที่โฟลเดอร์ที่กำหนด Syn จากนั้นไฟล์ก็จะถูกคัดลอกไปยังServer เอกครับ
  5. สามารถตรวจสอบไฟล์ได้ที่ www.dropbox.com โดยใช้ username : email ที่ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2