Category: MAC

สำหรับผู้ใช้เครื่อง MAC

Boot Camp กับ Windows 7

สำหรับผู้ที่ใช้เครื่อง MAC ต้องการใช้ windows 7 สามารถทำได้ครับ โดยดำเนินการตาม ลิงค์นี้ครับ

http://support.apple.com/kb/HT3986