SiamInnoTech

เปลี่ยนหน้า login บน ubuntu 10.10

สำหรับท่านที่ต้องการปรับแต่ง หน้า login ubuntu สามารถทำได้ดังนี้ครับ
1. โหลดโปรแกรม ubuntu-tweak จากเว็บไซด์ คลิ๊ก
2. ติดตั้งโดยในคำสั่ง
#sudo dpkg -i  ubuntu-tweak_0.5.10-1_all.deb
3.ปรับแต่งหน้าจอ login

รายบะเอียดติดตามจาก link นี้ครับ คลิ๊ก

ปรับแต่งภาพ กับ ubuntu

ติดตั้งโปรแกรม nautilus สามารถใช้การคลิ๊กเมาร์ขวาในการแก้ไขรูปภาพ

#sudo aptitude install nautilus

จากนั้น logout

อีกโปรแกรม GIMP น่าใช้เป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพที่ดี

#sudo aptitude install gimp